програми практик

 

програма переддипломної практики спеціальність: 011 «освітні, педагогічні науки» освітньо-професійна програма: «педагогіка вищої школи» рівень вищої освіти: другий (магістерський)

програми практик асистентська та переддипломна галузь знань: 05 «соціальні та поведінкові науки» спеціальність: 053 «психологія» рівень вищої освіти: другий (магістерський)

програма виробничої практики галузь знань: 05 «соціальні та поведінкові науки» спеціальність: 053 «психологія» рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

програма переддипломної практики спеціальність: 073 «менеджмент» рівень вищої освіти: другий (магістерський) освітньо-професійніа програма: «управління навчальним закладом»

програма переддипломної практики спеціальність: 073 «менеджмент» рівень вищої освіти: другий (магістерський) освітньо-професійніа програма: «Управління проєктами»

програма переддипломної практики спеціальність: 281 «Публічне управління та адміністрування» рівень вищої освіти: другий (магістерський) освітньо-професійніа програма: «Публічне управління та адміністрування»

програми переддипломної практики спеціальність: 073 «менеджмент» рівень вищої освіти: другий (магістерський) освітньо-професійні програми:  «менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»,  «управління проектами»

ПРОГРАМА НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ПРАКТИКИ Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка, Спеціальність: 016: Спеціальна освіта, Освітньо-наукова програма: «Спеціальна освіта (за нозологіями)», Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

ПРОГРАМА ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ Галузь знань: 01Освіта/Педагогіка, Спеціальність: 016: Спеціальна освіта, Освітньо-наукова програма: «Спеціальна освіта (за нозологіями)», Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ І НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ПРАКТИКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 016 «СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА»