ІІ Міжнародна науково-практична конференція  «Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій»

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій»

26-28 квітня 2017 року ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України в м. Києві спільно з Сумським державним педагогічним університетом імені А. С. Макаренка провів ІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій». Співорганізаторами заходу виступили Академія імені Яна Длугоша в Ченстохові (Республіка Польща), Іnternational academy of social-economic sciences (Грузія), Інститут технологій університету Онтаріо – UOIT (Канада), Казахський національний університет імені аль-Фарабі (Республіка Казахстан), Міжнародний університет «МІТСО» (Республіка Білорусь), Запорізька державна інженерна академія (Україна), Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна) і Zoloche international school (Україна).

   

У конференції взяли участь близько 300 викладачів, науковців, докторантів, аспірантів, керівників та вчителів загальноосвітніх навчальних закладів, представників регіональних закладів післядипломної педагогічної освіти науковців з Республіки Польща, Литовської Республіки, Республіки Казахстан, Грузії, Канади, Республіки Білорусь.

Метою конференції було вирішення широкого спектру теоретичних, методологічних та організаційно-управлінських проблем, пов’язаних з формуванням та удосконаленням системи управління проектами економічного та соціального спрямування в умовах суспільно-політичних змін в Україні, підвищенням якості трудового потенціалу в контексті реалізації компетентнісного підходу у професійній освіті, освітнім менеджментом, психолого-педагогічним супроводом навчально-професійної діяльності майбутніх фахівців та особливостями розвитку педагогічних працівників в умовах післядипломної педагогічної освіти.

Наукові дискусії відбувалися за такими напрямами: механізми формування та удосконалення системи управління проектами економічного та соціального спрямування в умовах суспільно-політичних трансформацій в Україні; освіта і менеджмент в сучасному суспільстві знань; психолого-педагогічний супровід навчально-професійної діяльності майбутніх фахівців; підвищення якості трудового потенціалу в контексті реалізації компетентнісного підходу в професійній освіті; післядипломна педагогічна освіта: нові виклики, традиції та інновації; сучасні проблеми фізичної культури, спорту, туризму та фізичної терапії різних груп населення та здоров’язбереження у закладах освіти; розробка, упровадження й управління соціокультурними технологіями: інноваційний вимір; формування мовно-естетичного ідеалу особистості в контексті світових інноваційних трансформацій; гендерні підходи в контексті світових соціально-економічних та освітніх трансформаційних процесів; стратегія соціально-економічного розвитку України; соціальна робота і соціальна педагогіка у сучасному суспільстві: проблеми, здобутки, перспективи; історична освіта і наука в умовах інформаційних трансформацій; білінгвальна освіта в новій українській школі.

На відкритті заходу з вітальним словом виступили:

Олійник Віктор Васильович, ректор ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», дійсний член Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор (голова оргкомітету);

Лянной Юрій Олегович, ректор Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, кандидат педагогічних наук, професор (співголова).

Цікаві доповіді представили іноземні учасники конференції, зокрема:

Випих-Гавронська Анна, ректор Академії імені Яна Длугоша в Ченстохові, доктор хабілітований, професор (Республіка Польща);

Бонк Зигмунт, проректор з питань розвитку Академії імені Яна Длугоша, доктор хабілітований, професор (Республіка Польща);

Малолепши Елігіуш, декан відділу педагогіки Академії імені Яна Длугоша в Ченстохові, доктор хабілітований, професор (Республіка Польща);

Редзінський Казімеж, доктор хабілітований, професор Інституту педагогіки Академії імені Яна Длугоша в Ченстохові (Республіка Польща);

Міровська Маріола, керівник Департаменту соціальної роботи і охорони здоров’я в Академії імені Яна Длугоша в Ченстохові, доктор філософії, доцент (Республіка Польща);

Кураташвілі Альфред Анзорович, доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор, завідувач відділу економічної теорії Інституту економіки імені П. Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Ів. Джавахішвілі; професор Грузинського технічного університету в галузі публічного права; Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук; Президент Міжнародної Академії Політичного менеджменту і Президент Міжнародної Академії Юридичних наук; Дійсний член Нью-Йоркської Академії наук; Академік Академії політичних наук США (Грузія);

Минбаєва Айгерім Казиєвна, доктор педагогічних наук, професор Казахського національного університету ім. аль-Фарабі (Республіка Казахстан);

Михайленко-Блейон Олена, асоційований дослідник лабораторії освітньої інформатики (EILAB) Університету Онтаріо Інституту Технологій (UOIT), лідер проекту «Трансформуюче онлайн-навчання в Україні». Міжнародний освітній консультант, кандидат економічних наук (Канада);

Зенюк Людмила Олександрівна, старший викладач кафедри економіки та менеджменту Міжнародного університету «МИТСО» (Республіка Білорусь).

Серед поважних учасників конференції, які представляли Україну, були:

Кириченко Микола Олексійович, перший проректор - проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи, член-кореспондент Академії наук вищої освіти України, доктор філософії (м. Київ, Україна);

Алейнікова Олена Володимирівна, директор Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», доктор наук з державного управління, професор (м. Київ, Україна);

Карташов Євген Григорович, завідувач кафедри управління проектами та загальнофахових дисциплін Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», доктор наук з державного управління (м. Київ, Україна);

Клокар Наталія Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри державної служби та менеджменту освіти ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України (м. Київ, Україна);

Бевз Галина Михайлівна, завідувач лабораторії психології спілкування Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, доктор психологічних наук, професор (м. Київ, Україна);

Лісова Наталія Іванівна, проректор з питань ЗНО та моніторингу якості освіти КНЗ «Черкаський інститут післядипломної освіти педагогічних працівників», кандидат педагогічних наук (м. Черкаси, Україна).

Учасники конференції після її закінчення ухвалили проект Резолюції, в якій рекомендують:

Міністерству освіти і науки України:

-       порушити питання щодо запровадження системи обов’язкової магістерської підготовки керівників навчальних закладів за спеціальністю 073 «Менеджмент», спеціалізації «Управління навчальним закладом»;

-       організувати роботу щодо розробки рекомендацій підготовки менеджерів освіти до реалізації концепції «Нова українська школа».

Університетам:

-       оновити стратегію розвитку ВНЗ у напрямку їх переорієнтації на методологічні центри у відкритому освітньому просторі, які спрямовані на підтримку й розвиток освітніх потреб студентів;

-       розглянути технологію кейс-менеджменту, як ту, що забезпечуватиме свободу волевиявлення освітніх потреб студента та підвищуватиме демократичні основи у викладацькому процесі;

-       посилити обсяг міждисциплінарних досліджень, які створять основу для взаємообміну науковців й практиків різних сфер знань;

-       започаткувати практику студентсько-викладацьких обмінів та стажування між ВНЗ які входять до Європейського освітнього простору.

Інститутам (академіям) післядипломної педагогічної освіти:

-       увести в тематику курсів підвищення кваліфікації керівників навчальних закладів з питань сутності концепції Нової української школи та ролі керівника навчального закладу щодо її запровадження;

-       розробити модель підготовки директорів опорних шкіл до впровадження технологій кейс-менеджменту в практичну діяльність та обґрунтувати організаційно-управлінські механізми її впровадження, які сприятимуть вирішенню питань якісного забезпечення опорних шкіл сучасними керівними кадрами.

Нижче надаємо фотозвіт з конференції.

Матеріали заходу опубліковано у Електронному науково-практичному виданні «Збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичній конференції «Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій» (PDF-формат) на офіційному веб-сайті ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».