Кафедрою управління проектами та загальнофахових дисциплін ННІМП проведено науково-практичний семінар в рамках XXХI Міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра – 2017»

Кафедрою управління проектами та загальнофахових дисциплін ННІМП проведено науково-практичний семінар в рамках XXХI Міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра – 2017»

6 квітня 2017 року в Національному центрі ділового та культурного співробітництва «Український дім» відбулося урочисте відкриття XXХI Міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра – 2017», участь у якій узяв і ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

В рамках цієї виставки було проведено науково-практичний семінар «Розвиток управління проектами економічного та соціального спрямування в умовах суспільно-політичних трансформацій», організатором якого виступила кафедра управління проектами та загальнофахових дисциплін Навчально-наукового інституту менеджменту та психології Університету.

На семінарі викладачі кафедри репрезентували доповіді за такими науковими напрямками:

  • Освітня програма «Управління проектами»: перспективи розвитку та практичної реалізації (проф. Алейнікова О.В., проф. Карташов Є.Г.).
  • Особливості проектної діяльності в сучасних умовах (доц. Букорос Т.О.).
  • Проблеми розвитку органiзацiй та соціальних цiнностей в системі освiти: проектний менеджмент і організаційна культура (доц. Івкін В.М., доц. Наливайко Г.В.).
  • Проектний менеджмент як складова інформаційно-освітнього середовища (доц. Штангей С.В.).
  • Завдання і напрямки управління проектами та програмами в контексті євроінтеграції (доц. Бережна Г.В., доц. Дубініна О.В.) 
  • Мовленнєвпливовий потенціал моделі управлінської комунікації (ст.викл. Стасюк Н.В.).

Репрезентовані доповіді є апробацією результатів науково-дослідної роботи кафедри за науковою темою «Механізми формування та удосконалення системи управління проектами економічного та соціального спрямування в умовах суспільно-політичних трансформацій в Україні».

Директор ННІМП, професор Алейнікова О. В., відкриваючи науковий захід, наголосила на актуальності управління проектами, адже технології управління проектами використовуються у багатьох сферах діяльності, а проектні групи сьогодні займаються усім: від розширення і реструктуризації різних закладів до удосконалення освітніх систем. У доповіді було презентовано магістерську освітню програму «Управління проектами», яка пропонується переважно менеджерам, проте і студентам інших спеціальностей корисно було б опанувати цей напрямок, адже знання основ управління проектами дасть їм значні переваги при працевлаштуванні, оскільки все більше роботодавців виявляють попит на випускників, знайомих з управлінням проектами, а відправним пунктом розвитку подібних навичок є розуміння унікальності проекту і керуючих проектом.

На необхідності розуміння і вивчення управління проектами акцентував свою увагу і завідувач кафедри, професор Карташов Є. Г., який порушив питання ефективності управління проектами, використання методів управління якістю, ресурсного забезпечення, успішності виконання.

Кожний доповідач детально розкрив підготовлене ним питання, в результаті чого відбулося активне обговорення, тема семінару була розкрита, а мета досягнута.  

Семінар було розраховано на широку аудиторію, зокрема на фахівців у галузі управління проектами та всіх, кого цікавить цей напрямок, його розвиток в умовах суспільно-політичних трансформацій в Україні.

Участь у заході взяли викладачі кафедри, студенти, співробітники ННІМПДВНЗ «Університет менеджменту освіти»та Інституту педагогіки НАПН України (Калініна Л. М., д.пед.н., професор, завідувач відділу економіки та управління загальною середньою освітою) та відвідувачі XXХI Міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра – 2017».

         Кожний учасник науково-практичного семінару отримав Сертифікат.