Відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція на тему «Психолого-педагогічне забезпечення громадської підтримки освітніх інновацій»

Відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція на тему «Психолого-педагогічне забезпечення громадської підтримки освітніх інновацій»

1 листопада 2017 року на базі ДВНЗ«Університет менеджменту освіти»відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція на тему «Психолого-педагогічне забезпечення громадської підтримки освітніх інновацій», в якій взяли участь 197 учасників – науковців, науково-педагогічних працівників, керівних і педагогічних кадрів освіти, молодих учених, студентів, практичних психологів з усіх регіонів України.

Організатори заходу – ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (кафедра психології управління і кафедра психології та особистісного розвитку, завідувачі кафедр О. І. Бондарчук, П. В. Лушин) та Інститут соціальної та політичної психології НАПН України (лабораторія соціально-психологічних технологій, завідувач О. О. Горова).

З вітальним словом до учасників конференції звернулися:

Олійник Віктор Васильович, ректор ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України,

Слюсаревський Микола Миколайович – директор Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, член-кореспондент НАПН України, кандидат психологічних наук,

Отич Олена Миколаївна – проректор з науково-методичної роботи та міжнародних зв’язків роботи ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», доктор педагогічних наук, професор.

Під час пленарного засідання з науковими доповідями виступили:

 • Слюсаревський М. М., директор Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, член-кореспондент НАПН України, кандидат психологічних наук, м. Київ "ОСВІТА І ГРОМАДСЬКА ДУМКА: ШЛЯХИ ДО КОНСЕНСУСУ"
 • Отич О. М., проректор з науково-методичної роботи та міжнародних зв’язків ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», доктор педагогічних наук, професор, м. Київ "ЗМІСТ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЩОДО ПІДТРИМКИ І ВПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ"
 • Зелюк В. В., ректор Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського, кандидат педагогічних наук, доцент, м. Полтава "ОСВІТНІ ІНІЦІАТИВИ ТА КОМУНІКАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ"
 • Найдьонова Л. А., заступник директора з наукової роботи Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор, м. Київ "ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ПІДТРИМКИ МЕДІАОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ"
 • Гавлітіна Т. М., проректор з науково-педагогічної роботи Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент, м. Рівне "ГРОМАДСЬКА ЕКСПЕРТИЗА ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЕРИМЕНТІВ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ"
 • Клокар Н. І., професор кафедри державної служби та менеджменту освіти Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», доктор педагогічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, м. Київ "МОДЕРНІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ І НАПРЯМИ ІННОВАЦІЙНИХ ЗМІН У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ РЕГІОНУ"
 • Лушин П. В., завідувач кафедри психології та особистісного розвитку Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», доктор психологічних наук, професор, м. Київ "ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ"
 • Бондарчук О. І., завідувач кафедри психології управління Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», доктор психологічних наук, професор, м. Київ "ПСИХОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК ЧИННИК ІННОВАЦІЙ В ОСВІТІ"
 • Іванченко С.М., старший науковий співробітник лабораторії соціально-психологічних технологій Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, м. Київ "СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ СУПРОВОДУ ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ"

Під час конференції проведено майстер-класи за такими темами:

 • Соціально-психологічні зміни за типом «Метаморфози» (керівник – д-р. психол. наук, проф. П. В. Лушин, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти
 • Групова дискусія за методом знаходження консенсусу (керівник – к. психол. наук, ст. наук. спів. лабораторії соціально-психологічних технологій, С. М. Іванченко, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України).
 • Інноваційна гра (керівник – д-р. психолог. наук, доц. О. О. Горова, завідувач лабораторії соціально-психологічних технології, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України).
 • Рефлексивні процедури для вирішення практичних завдань в освітньому просторі (керівник – м. наук. спів. лабораторії соціально-психологічних технологій, О. І. Хоріна, член Української асоціації транзакційного аналізу Української спілки психотерапевтів, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України).

За підсумками доповіді та тези учасників будуть опубліковані в електронному збірнику матеріалів конференції, розміщених на офіційних сайтах організаторів конференції.