Запрошуємо до ІІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції «Школа синергії освіти і духовності: нові виклики, тренди і можливості»

Запрошуємо до ІІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції «Школа синергії освіти і духовності: нові виклики, тренди і можливості»

 

 

 

  

 

Вельмишановні колеги!

На базі Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти»
26 листопада 2021 року
буде проведена

ІІ Міжнародна науково-практична онлайн-конференція
«Школа синергії освіти і духовності: нові виклики, тренди і можливості»

Посилання для підключення до вебінару:

Повний варіант посилання:
https://us02web.zoom.us/j/7778743144?pwd=M1RFRzQzaFl2dDBuYUJsNHNaL0FLQT09
Скорочений варіант посилання:
https://cutt.ly/iTZrcYu
Ідентифікатор конференції: 777 874 3144
Код доступу: 1000

Трансляція на YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=32SMg95WOjs

Мета конференції: Створення фахового і ефективного майданчика для вітчизняних і зарубіжних науковців, молодих учених та практико орієнтованих освітян з метою ознайомлення з результатами наукових досліджень та емпіричним досвідом співіснування та синергії освіти і духовності; подальшого розвитку теоретико-методологічних та практичних засад використання духовного чинника в освітньому процесі; спрямування результатів наукових студій на модернізацію навчальної і виховної діяльності закладів освіти на засадах цінностей духовної культури; сприяння оволодінню результатами новітніх досягнень методології освіти та популяризації в суспільстві сучасних знань про освіту і духовність.

Цільова аудиторія: науково-педагогічні й педагогічні працівники закладів освіти, наукові співробітники, докторанти, аспіранти, здобувачі вищої освіти різних рівнів, соціальні педагоги та соціальні працівники, тьютори, представники релігійних організацій, волонтери, активні члени територіальних громад.

У межах роботи конференції планується робота наступних секцій:

  • Секція 1. «Синергія психології і духовності»
  • Секція 2. «Синергія загальної середньої освіти і духовності»
  • Секція 3. «Використання сучасних освітніх технологій у процесі розвитку освіти і духовності»
  • Секція 4. «Роль та місце закладів вищої духовної освіти в системі вищої державної освіти»
  • Секція 5. «Міжнародний досвід пошуку синергії освіти і духовності»

Форми участі в онлайн-конференції:

  • виступ із доповіддю на пленарному засіданні;
  • виступ із доповіддю на секційному засіданні;
  • публікація тез (4–5 ст.) у збірнику.

Програма конференції (за день до проведення конференції) та сертифікати учасників будуть розміщені за лінком:
https://cutt.ly/JEAI6JZ

Робочі мови конференції:
·   українська, англійська, польська, російська.

Умови участі у роботі конференції:

Для участі у конференції просимо Вас до 20.11.2021 р.  зареєструватися за гугл формою: 
https://forms.gle/WbLfoB5d3B9CS7yC8 ,
або заповнити заявку і надіслати до оргкомітету на електрону пошту sseschool@ukr.net.

Участь у конференції безкоштовна.

Тези доповідей учасників необхідно надіслати до 20.11.2021 р. на електронну пошту sseschool@ukr.net:

– тези виступу на пленарному засіданні (8-10 хв.);
– тези виступу на секції (3-5 хв.);
– тези до наукового збірника за результатами конференції (для здобувачів, аспірантів необхідно надіслати рецензію, засвідчену підписом наукового керівника).

Заявка
на участь у ІІ Міжнародній науково-практичної онлайн-конференції 
«Школа синергії освіти і духовності: нові виклики, тренди і можливості»

П.І.Б. ________________________________________________

Назва ЗВО або організації_______________________________

Назва доповіді_________________________________________

Номер та назва секції___________________________________

Телефон______________________________________________

E-mail _______________________________________________

Форма участі у конференції (необхідне позначити)

□ Виступ  □ Публікація тез

 

Контактна інформація:

Методист кафедри: 099-004-3829 – Юрченко Оксана Петрівна, методист вищої категорії кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти Навчально-наукового інституту менеджменту та  психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

Інформаційний та методичний супровід: 098-748-55-83 – Мухіна Любов Яківна, старший викладач, методист вищої категорії кафедри психології та особистісного розвитку, методист вищої категорії кафедри економіки, підприємництва та менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та  психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

Модератор: 097-708-7935 – Грищук Дмитро Геннадійович, канд. пед наук, доцент кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

За результатами конференції буде опублікований збірник тез на сайті Університету (http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp). Звертаємо Вашу увагу на те, що тези до наукового збірника слід надіслати до 20.11.2021 р. на електрону пошту sseschool@ukr.net.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ

ДО НАУКОВОГО ЗБІРНИКА 

1) обсяг тез – до п’яти сторінок;
2) тези здобувачів освіти подаються разом з рецензією наукового керівника, під відповідальність якого ці матеріали презентуються;
3) матеріали тез мають бути набрані у редакторі TimesNewRoman, 14 шр., інтервал 1,5, абзац 1,25, текст вирівняний по ширині. У правому верхньому кутку подаються дані про автора (прізвище та ініціали, курс навчання і факультет або місце роботи, та університет, у якому навчається чи працює автор) та дані про наукового керівника (прізвище та ініціали, науковий ступінь, вчене звання та посада, кафедра та університет, у якому працює науковий керівник), наступний рядок – посередині напівжирним подається назва тез. Наступний рядок – текст тез. У кінці матеріалів посередині пишеться «Література». Список літератури та посилання у тексті оформлюються згідно з вимогами ДСТУ 8302:2015 України.

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

 УДК…….                                                                                                                

Євтушенко І. В.,
кандидат психологічних наук, доцент,
доцент кафедри психології управління
ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

 

ПРОФІЛАКТИКА СТРЕСУ ТА ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ

Текст  (постановка проблеми, стан розробленості проблеми, мета дослідження, викладення основного матеріалу, висновки).

Література (за потреби

 

 

ВИМОГИ ДО НАДСИЛАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Назва файлу повинна відповідати прізвищу та номеру секції й містити вказівку на вид матеріалу конференції латиницею (напр., Ivanov_1_tezy або Ivanov_1_stattja).

N.B. Редакційна колегія залишає за собою право редагування або відхилення матеріалу, який виконаний та оформлений з порушенням зазначених вище вимог.