Запрошуємо взяти участь у І Міжнародній науково-практичній конференції викладачів і аспірантів «Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій»

Запрошуємо взяти участь у І Міжнародній науково-практичній конференції викладачів і аспірантів «Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій»

 

 

 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ
INTERNATIONAL ACADEMY OF SOCIAL-ECONOMIC SCIENCES  (ГРУЗІЯ)
“INTERNATIONAL MIND EDUCATION INSTITUTE”
(РЕСПУБЛІКА КОРЕЯ)
МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МИТСО»(БІЛАРУСЬ)
УКРАЇНСЬКИЙ БІБЛІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (КАНАДА)
UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE (ПОЛЬША)
КАЗАХСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АЛЬ-ФАРАБИ
ЗАПОРІЗЬКА ДЕРЖАВНА ІНЖЕНЕРНА АКАДЕМІЯ
СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

 

Шановні колеги!

Запрошуємо взяти участь у
 І Міжнародній
науково-практичній конференції
 викладачів і аспірантів

 «Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій»

30 березня 2016 р. 

м. Київ

 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ

До 15 березня  необхідно повідомити про Ваше рішення і надіслати заявку, оформлену відповідно до пропонованого зразка.

До 20 березня – надіслати на нашу адресу:

–      статтю або тези доповіді в електронному вигляді згідно із зазначеними вимогами.

 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Секція 1. Механізми формування та удосконалення системи управління проектами економічного та соціального спрямування в умовах суспільно-політичних трансформацій в Україні.

Секція 2. Теоретико-методичні засади розвитку управління навчальними закладами та педагогіки вищої школи в сучасному ІТ-середовищі.

Секція 3. Психолого-педагогічний супровід навчально-професійної діяльності майбутніх фахівців

Секція 4. Підвищення якості трудового потенціалу в контексті реалізації компетентнісного підходу засобами професійної освіти

Секція 5. Українська післядипломна педагогічна освіта: традиції, інновації, транзити.

 

ПЛАН РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

09.00-09.50 – реєстрація учасників
10.00-11.30 – пленарне засідання (І панель)
11.30-12.00 – кава-брейк
12.00-13.30 – пленарне засідання (ІІ панель)
13.30-14.00 – перерва на обід
14.00-15.30 – робота секцій
16.00 – підведення підсумків

Регламент
Виступ на пленарному засіданні 15 – 20 хвилин
Виступ на секційному засіданні   10 – 15 хвилин
Обговорення                                    5 – 7 хвилин

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

 

 • Обсяг – 3–5 сторінок, текстовий редактор – Microsoft Word, форматсторінки А4 (210х297 мм).  Поля: ліве – 20 мм; праве – 15 мм; верхнє – 15 мм; нижнє – 15 мм. Кегль – 14. Міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal.
 • Відомості про авторів – ініціали, прізвище  – Times New Roman,  вирівнювання по лівому краю.
 • Посада, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи – шрифт курсив, вирівнювання по лівому краю.
 • Відомості про наукового керівника – для осіб без наукового ступеня (ПІБ, посада, вчене звання, науковий ступінь)
 • Назва: Times New Roman, шрифт напівжирний, усі символи прописні, вирівнювання по центру, без переносу слів з відступом 10 мм.
 • Список використаних джерел розміщується наприкінці тексту; оформлюється у вигляді нумерованого списку.

Робочі мови: українська, англійська, російська, польська.

 

ДЛЯ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ НЕОБХІДНО НАДІСЛАТИ:

 1. Заявку на участь (форма додається).
 2. Тези доповіді або статтю для публікації у електронному журналі «Науковий вісник УМО».
 3. Рецензію наукового керівника на статтю (для осіб без наукового ступеня).
 4. Копію квитанції про сплату організаційного внеску.

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
(вимоги до оформлення статей – у прикріпленому файлі)

  

С. Л. Іванов,
кандидат педагогічних наук, доцент,
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»
НАПН України, м.Київ

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ НАУКОВИХ КАДРІВ

Вища освіта – специфічна галузь ринкової економіки, а вищі навчальні заклади, які продукують освітні послуги, створюють приватні і суспільні блага, виступають на ринку як корпорації. Як і іншим галузям, освіті притаманна ринкова конкуренція. Суб’єкти ринку освітніх послуг, як і  учасники будь-якого іншого ринку, перебувають у стані конкуренції. Важливою умовою ефективного функціонування ринку є взаємодія та узгодження інтересів його суб’єктів.[9, с. 50].

 Список використаних джерел:

1. Боднар О. Менеджмент педагогічного персоналу: структура, функції та технології / О. Боднар // Теорія та методика управління освітою. – № 3,  2010 р. – С. 1 – 9.

 

ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРОННОГО ВАРІАНТУ МАТЕРІАЛІВ ТА ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ

 1. Назва файлу повинна відповідати прізвищу та номеру секції й містити вказівку на вид матеріалу конференції латиницею (наприклад, Ivanov_1_tezy (або Ivanov_stattja),  Ivanov_1_zayavka, Ivanov_oplata);
 2. При направленні матеріалів електронною поштою тема повідомлення повинна містити ім’я та прізвище учасника з обов’язковою позначкою «На конференцію».

 

N.B. Редакційна колегія залишає за собою право часткового редагування або відхилення матеріалу, який виконаний та оформлений з порушенням зазначених вище вимог.

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Прізвище ________________________________

Ім’я____________________________________

По батькові ______________________________

Місто ___________________________________

Навчальний заклад ________________________  

Назва секції                                                             

Тема доповіді:_____________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

Поштовий індекс __________________________

Поштова адреса___________________________

Контактний телефон________________________

E-mail___________________________________ 

 

Форма участі у конференції (необхідне позначити)

   □ Виступ                   □ Участь                   □ Тільки публікація статті

 

 Підпис учасника                                                                                                     Дата

 

Витрати на проїзд, проживання, харчування здійснюються за рахунок учасників конференції.

Наукові публікації зарубіжних партнерів та докторів наук – безкоштовно.

ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ ТА МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ  з позначкою «На конференцію» відправляти на

e-mail: konf2016@ukr.net

Матеріали конференції учасники отримують на вказаний ними e-mail

ВІДПОВІДАЛЬНІ СЕКРЕТАРІ КОНФЕРЕНЦІЇ:
тел. +38(050)6411391 Рябова Зоя Вікторівна;
+38(066)7053521 Махиня Тетяна Анатоліївна

 

АДРЕСА ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»
вул. Січових стрільців, 52-а, ІІІ корпус
м. Київ

 

РОЗТАШУВАННЯ

ЯК ПРОЇХАТИ:

Від залізничного вокзалу (станція метро «Вокзальна») до станції метро «Лук’янівська» (перехід від станції «Театральна» на станцію «Золоті ворота»), далі тролейбусом №16, 18 до зупинки «Полтавська».

 Організаційний внесок (включає публікацію тез або статті)сплачується за реквізитами:

 «За участь у конференції (П.І.Б.)»
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців,
52-а,ДКСУ, р/р 31254254118507, МФО 820172, ЄДРПОУ  35830447
Сума 120 грн.