Запрошуємо взяти участь у ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій»

Запрошуємо взяти участь у ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій»

 

Для того щоб почати упроваджувати 
ідею проектного управління, досить 
однієї людини, що буде в неї вірити. 
Далі вона поширюється як вірус.

 

Білл Дункан

 

Шановні колеги!

Запрошуємо взяти участь у роботі секції 1. «Механізми формування та удосконалення системи управління проектами економічного та соціального спрямування в умовах суспільно-політичних трансформацій в Україні», яка працюватиме в рамках ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій» 26-28 квітня 2017 року у м. Київ – м. Суми.

Актуальність та доцільність обраної тематики зумовлена пошуком нових шляхів щодо формування та удосконалення системи управління проектами, оскільки в процесі утримання суспільно-політичних змін у належному руслі винятково важлива роль належить інструментам та прийомам управління.

Участь в роботі цієї секції дозволить вам краще бачити процеси, які діють на шляху до досягнення цілей проекту.

Керівник секції – доктор державного управління, професор, директор ННІМП ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України Алейнікова О. В.

Участь у конференції передбачає публікацію тез у збірці матеріалів конференції або статті у електронному науково-практичному журналі «Науковий вісник УМО».

Заявки та тези прохання надсилати на вказану в інформаційному листі адресу, зазначаючи саме секцію 1. 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ