Участь здобувачів вищої освіти у наукових міжнародних заходах, проєктах, стажуваннях

 

2022 РІК 

У 2022 році здобувачка ОПП “Публічне управління та адміністрування” Нікіфорова Маргарита пройшла міжнародне стажування в Інституті Професійного Розвитку Академії Освіти Університету Вітовта Великого (Литва) за програмою академічної мобільності ERASMUS+ TRAINEESHIP

Новина на сайті УМО:http://umo.edu.ua/news/1studentka-umo-margharita-nikiforova-pro-akademichnu-mobiljnistj-u-litvi-za-proghramoju-erasmus-traineeship-i-ne-tiljki

 

Маргарита Нікіфорова в рамках проєкту академічної мобільності ERASMUS+ TRAINEESHIP у місті Вільнюсі (Литва) взяла участь у Міжнародній конференції «Інклюзивна школа - як справитися з культурним шоком».

Міжнародну конференцію «Інклюзивна школа - як справитися з культурним шоком» організувала Литовська філія Міжнародної організації з міграції (МОМ). У межах конференції обговорювалися проблеми інтеграції українців у Литві та різні методи, спроби, методики, як справитися з ними.

У науковій доповіді Нікіфорова Маргарита презентувала результати дослідження, проведеного за період стажування разом із колегами з Інституту професійного розвитку Академії освіти Університету Вітовта Великого (Каунас, Литва) і виступила на тему: «Проблеми інтеграції українських сімей, їхні очікування та соціально-емоційне благополуччя».

2021 рік

У ДЗВО «Університет менеджменту освіти» розпочато проєкт «Громадянська освіта в контексті європейських цінностей» програми Еразмус + Жан Моне (І. Бондаревська – координатор від УМО, О. Бондарчук – старший науковець).

Заплановано залучення аспірантів всіх освітніх програм Університету.

Новина на сайті УМО
http://umo.edu.ua/news/pochatok-roboti-spivrobitnikiv-dzvo-universitet-menedzhmentu-osviti-v-projekti-ghromadjansjka-osvita-v-konteksti-jevropejsjkikh-cinnostej-proghrami-erazmus--zhana-mone

 

Протягом зимового семестру 2020-2021 навчального року здобувачі вищої освіти спеціальності «Менеджмент», ОПП «Управління проектами», група УП-19-Г1 Лозинська Ядвіга, Ярослав Плагун та Олександр Петришин проходили стажування в Університеті імені Яна Длугоша в м. Ченстохова (Республіка Польща) на факультеті Права і економіки за напрямом «Економіка» та отримали документи, що засвідчують їх якісну підготовку та отримані додаткові компетентності протягом навчання у партнерському закладі. Академічна мобільність здобувачів здійснюється на підставі угоди між ДЗВО «Університет менеджменту освіти» та Університетом імені Яна Длугоша в м. Ченстохова (Республіка Польща) від 01.06.2016 р.

2020 рік

 • I міждисциплінарний міжнародний семінар “AppliedPsychologyintheContextofSocietalChanges , Київ – Кишинів. Аспірантів було запрошено до участі. ДЗВО «УМО» співорганізатор семінару.

  Новина на сайті УМО
  http://umo.edu.ua/institutes/cippo/struktura/kafedra-psikhologhiji/ogolodhenya/1novij-krok-u-mizhnarodnij-spivpraci

  Відео матеріали семінару
  у вільному доступі на YouTube каналі Center for Personal and Social Transformations.
  https://www.youtube.com/watch?v=rZ09GfaIRz0&t=29s

  За результатами участі видано сертифікати.

  За результатами роботи семінару було опубліковано статті у фаховому журналі Державного університету Молдови (Категорія Б). Координатор – І. Бондаревська. http://studiamsu.eu/nr-5145/ 
   

2019 рік

2018 рік

 • У рамках підписання меморандуму про співпрацю між ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» і Університетом м. Арад ім. Аурель Влаіку відбулася лекція ректора Університету Арад проф. Рамони Лілі на тему: «Polemic Social Representations: Interwar Romania and Romania in the Post-Communist Media. In the memories of Serge Moscovici» (Полемічні соціальні репрезентації: Румунія у період між війнами і у пост-комуністичних медіа. У пам'ять про Сержа Московічі).

  Новина на сайті УМО
  http://umo.edu.ua/institutes/cippo/struktura/kafedra-psikhologhiji/ogolodhenya/mizhnarodna-spivpracja-universitetu-novi-partneri-z-rumuniji-