Участь здобувачів вищої освіти у наукових міжнародних заходах, проєктах, стажуваннях

 

2021 рік

У ДЗВО «Університет менеджменту освіти» розпочато проєкт «Громадянська освіта в контексті європейських цінностей» програми Еразмус + Жан Моне (І. Бондаревська – координатор від УМО, О. Бондарчук – старший науковець).

Заплановано залучення аспірантів всіх освітніх програм Університету.

Новина на сайті УМО
http://umo.edu.ua/news/pochatok-roboti-spivrobitnikiv-dzvo-universitet-menedzhmentu-osviti-v-projekti-ghromadjansjka-osvita-v-konteksti-jevropejsjkikh-cinnostej-proghrami-erazmus--zhana-mone

 

Протягом зимового семестру 2020-2021 навчального року здобувачі вищої освіти спеціальності «Менеджмент», ОПП «Управління проектами», група УП-19-Г1 Лозинська Ядвіга, Ярослав Плагун та Олександр Петришин проходили стажування в Університеті імені Яна Длугоша в м. Ченстохова (Республіка Польща) на факультеті Права і економіки за напрямом «Економіка» та отримали документи, що засвідчують їх якісну підготовку та отримані додаткові компетентності протягом навчання у партнерському закладі. Академічна мобільність здобувачів здійснюється на підставі угоди між ДЗВО «Університет менеджменту освіти» та Університетом імені Яна Длугоша в м. Ченстохова (Республіка Польща) від 01.06.2016 р.

2020 рік

 • I міждисциплінарний міжнародний семінар “AppliedPsychologyintheContextofSocietalChanges , Київ – Кишинів. Аспірантів було запрошено до участі. ДЗВО «УМО» співорганізатор семінару.

  Новина на сайті УМО
  http://umo.edu.ua/institutes/cippo/struktura/kafedra-psikhologhiji/ogolodhenya/1novij-krok-u-mizhnarodnij-spivpraci

  Відео матеріали семінару
  у вільному доступі на YouTube каналі Center for Personal and Social Transformations.
  https://www.youtube.com/watch?v=rZ09GfaIRz0&t=29s

  За результатами участі видано сертифікати.

  За результатами роботи семінару було опубліковано статті у фаховому журналі Державного університету Молдови (Категорія Б). Координатор – І. Бондаревська. http://studiamsu.eu/nr-5145/ 
   

2019 рік

2018 рік

 • У рамках підписання меморандуму про співпрацю між ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» і Університетом м. Арад ім. Аурель Влаіку відбулася лекція ректора Університету Арад проф. Рамони Лілі на тему: «Polemic Social Representations: Interwar Romania and Romania in the Post-Communist Media. In the memories of Serge Moscovici» (Полемічні соціальні репрезентації: Румунія у період між війнами і у пост-комуністичних медіа. У пам'ять про Сержа Московічі).

  Новина на сайті УМО
  http://umo.edu.ua/institutes/cippo/struktura/kafedra-psikhologhiji/ogolodhenya/mizhnarodna-spivpracja-universitetu-novi-partneri-z-rumuniji-