ГРАЄ МОРЕ ЗЕЛЕНЕ

Щорічно, в останню неділю травня, столиця України відзначає своє свято – День Києва. В цьому році, після пережитих випробувань, кияни ще більше почали цінувати своє місто, радіти улюбленій столиці. Вже…

УЧАСТЬ НАУВКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ КАФЕДРИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ І ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ННІМП У 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE FUTURES: ENVIRONMENTAL, TECHNOLOGICAL, SOCIAL AND ECONOMIC MATTERS (ICSF 2023)

25 травня 2023 року завідувач кафедри публічного управління і проектного менеджменту ННІМП к.держ.упр., доцент Мороз Володимир, професорка кафедри, к.держ.упр., доцентка Ковтун Оксана, доцент кафедри, к.е.н., доцент,…

ВІДБУВСЯ ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 051 – ЕКОНОМІКА, ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА: «УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЕКОНОМІКА ПРАЦІ» ТА СПЕЦІАЛЬНОСТІ 073 – МЕНЕДЖМЕНТ, ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА: МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ І

26 травня 2023 року у Навчально-науковому інституті менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» на кафедрі економіки, підприємництва та менеджменту відбувся успішний захист…

У ННІМП ВІДБУЛОСЯ ЗАСІДАННЯ КРУГЛОГО СТОЛУ “ГЕНЕЗА СТВОРЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМАНДИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ В УМОВАХ ПОСТВОЄННОГО ПЕРІОДУ”

24 травня 2023 року в рамках травневих профорієнтаційних заходів кафедри педагогіки, адміністрування та спеціальної освіти ННІМП ДЗВО “УМО” було проведено засідання круглого столу на тему: “Генеза…

У ННІМП ВІДБУВСЯ ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ГРУПИ ПВШ-21-Г1 ОПП «ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 011 ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

16 травня 2023 року у Навчально-науковому інституті менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України відбувся захист кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти групи ПВШ-21-Г1…

ПРОЙШЛИ УСПІШНІ ЗАХИСТИ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА КАФЕДРІ ПЕДАГОГІКИ, АДМІНІСТРУВАННЯ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ ННІМП

Тиждень з 16 по 20 травня 2023 року для кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ввійде в історію Університету менеджменту освіти як тиждень…

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ ННІМП - АКТИВНІ УЧАСНИКИ ІV МІЖНАРОДНОЇ ВИСТАВКИ “СУЧАСНІ ЗАКЛАДИ ОСВІТИ - 2023”

18 травня 2023 року Тетяна РОЖНОВА, директорка ННІМП, кандидатка педагогічних наук, доцентка виступила на вебінарі «Менеджмент загальної середньої освіти в контексті педагогічного, мережевого та соціального…

ПІДГОТОВКА ДО ПРАКТИКИ

18 травня 2023 року на платформі Meet.google відбулася зустріч Тетяни МЕЛЬНИК, завідувача навчально-методичного відділу Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО УМО, Олени БОЙКО, завідувача практики…

ННІМП - ОРГАНІЗАТОР ОСВІТНЬОГО ВОРКШОПУ НА ТЕМУ: «РОЛЬ САМОМЕНЕДЖМЕНТУ У ФОРМУВАННІ КАР'ЄРИ КЕРІВНИКІВ, МАЙБУТНІХ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ»

17 травня 2023 року на базі ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти» пройшов освітній воркшоп на тему: «Роль самоменеджменту у формуванні кар'єри керівників, майбутніх керівників закладів…

КОЛЕКТИВ ННІМП ВІТАЄ ПРИХОДЬКІНУ НАТАЛІЮ ОЛЕКСІЇВНУ З  ПРИСВОЄННЯМ ВЧЕНОГО ЗВАННЯ ПРОФЕСОР

Колектив Навчально-наукового інституту менеджменту та психології  ДЗВО «Університет менеджменту освіти» на підставі Наказу МОНУ «Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння…

ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ КАНДИДАТА ЕКОНОМІЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТА, ДОЦЕНТА КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ, ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА МЕНЕДЖМЕНТУ ННІМП ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»  ПІДДУБНОЇ ЛАРИСИ ПЕТРІВНИ

11 травня 2023 р. Піддубною Ларисою Петрівною, к.е.н., доцентом, доцентом кафедри економіки, підприємництва та менеджменту ННІМП ДЗВО «УМО», проведена відкрита лекція з дисципліни «Адміністративний…

У ННІМП ПРОВЕДЕНО ВІДКРИТУ ЛЕКЦІЮ-ПОШУК "АЛЬТРУІЗМ ЯК ПРОВІДНА РИСА ДУХОВНОСТІ: ЯК ЗНАЙТИ, РОЗВИНУТИ ТА ЗБЕРЕГТИ ДОБРОДІЙНИЦТВО ПІД ЧАС ВІЙНИ"

10 травня 2023 року у межах травневих майстер-класів кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти ННІМП, було проведено відкриту лекцію-пошук "Альтруізм як провідна риса духовності: як знайти, розвинути та…

ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТРЕТЬОГО (ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ) РІВНЯ ОСВІТИ ОНП «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» З ДИСЦИПЛІНИ «ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ СУСПІЛЬНИХ РЕФОРМ»

16 травня 2023 року о 14:00 на платформі Zoom відбудеться відкрите лекційне заняття д.держ.упр., доцента, професора кафедри публічного управління і проектного менеджменту ННІМП Казюк Яніни Мирославівни з дисципліни…

11 травня 2023 року, об 11:30  відбудеться відкрита лекція «Документування управлiнськоi дiяльностi»

11 травня 2023 року, об 11:30 (третя пара), відбудеться відкрита лекція «Документування управлiнськоi дiяльностi, дисциплiна «Адмiнiстративний менеджмент», кандидата економічних наук, доцента кафедри…

УЧАСТЬ ПРОФЕСОРА КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ, ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА МЕНЕДЖМЕНТУ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ», Д.ЕК.Н., ПРОФ. СМУТЧАК ЗІНАЇДА ВАСИЛІВНА ВЗЯЛА УЧАСТЬ В СЕРІЇ ОНЛАЙН-ЗАХОДІВ З ПІДВИЩЕННЯ КВАЛ

В межах дисципліни «Самоменеджмент» 8 травня 2023 року професором кафедри економіки, підприємництва та менеджменту ННІМП ДЗВО «УМО», д.е.н., проф. Смутчак Зінаїдою Василівною було проведене…

ЗУСТРІЧ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ННІМП ІЗ КЕРІВНИКОМ ПІСЛЯДИПЛОМОНОЇ ПРОГРАМИ "УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ" УНІВЕРСИТЕТУ ЯНА ДЛУГОША В М.ЧЕНСТОХОВА (ПОЛЬЩА)

8 травня 2023 року, у рамках євроінтеграційного простору та забезпечення імплементації європейських підходів та практик у підготовку здобувачів вищої освіти кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти ННІМП…

ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ КАНДИДАТА ЕКОНОМІЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТА КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ, ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА МЕНЕДЖМЕНТУ ННІМП ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» МУРАШКА ОЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬОВИЧА

В межах дисципліни «Міжнародні економічні відносини» 8 травня 2023 року доцентом кафедри економіки, підприємництва та менеджменту ННІМП ДЗВО «УМО», к.е.н., доц. Мурашко Олександром Васильовичем…

УЧАСТЬ ПРОФЕСОРА ННІМП ДЗВО «УМО» ВАЛЕНТИНИ ВАСИЛІВНИ ІВАНОВОЇ В УКРАЇНСЬКО-БАВАРСЬКІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ З ПРОГРАМ ПОДВІЙНИХ ДИПЛОМІВ У РЕГЕНСБУРЗІ (НІМЕЧЧИНА)

4-5 травня 2023 року на запрошення Баварського академічного центру Центральної, Східної та Південно-Східної Європи (BAYHOST), а також Лейбніц-Інституту досліджень Східної та Південно-Східної Європи (IOS) доктор…

8.05.2023 відбудеться відкрите заняття з дисципліни «Міжнародні економічні відносини»

8 травня 2023 р. о 10.00 (2 пара) відбудеться відкрите заняття з дисципліни «Міжнародні економічні відносини» кандидата економічних наук, доцента кафедри економіки, підприємництва та менедженту ННІМП ДЗВО…

ННІМП ПРОВЕДЕНО КРУГЛИЙ СТІЛ «ТРЕНДИ, РИЗИКИ ТА ДЕТЕРМІНАНТИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЇ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ» В РАМКАХ МІЖНАРОДНОЇ  ВИСТАВКИ «ОСВІТА  ТА КАР’ЄРА-2023» (28-29 КВІТНЯ 2023 РОКУ)

28 квітня 2023 року в межах роботи Міжнародної виставки «Освіта  та кар’єра-2023» (28-29 квітня 2023 року) відбувся круглий стіл на тему «Тренди, ризики та детермінанти…

ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ CТАРШОГО ВИКЛАДАЧА КАФЕДРИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ І ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ННІМП ШМАГУН АНТОНІНИ ВІКТОРІВНИ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

8 травня 2023 року о 11-00 на платформі Google Meet відбудеться відкрите лекційне заняття к.держ.упр., старшого викладача кафедри публічного управління і проектного менеджменту ННІМП Шмагун Антоніни Вікторівни з…

ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТРЕТЬОГО (ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ) РІВНЯ ОСВІТИ ОНП «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» З ДИСЦИПЛІНИ «ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ І МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»

16 травня 2023 року о 10-30 на платформі Google Meet відбудеться відкрите лекційне заняття д.держ.упр., професорки, професорки кафедри публічного управління і проектного менеджменту ННІМП Іванової Тамари Вікторівни з…

Тиждень психології в ННІМП

На базі ННІМП Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» з 17 квітня 2023 року по 23 квітня 2023 року відбувся «Тиждень психології». Організатором заходів виступили…

У ННІМП ПРОЙШОВ МАЙСТЕР-КЛАС "7 ПРИЙОМІВ У РОБОТІ З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ"

У рамках травневих профорієнтаційних майстер-класів кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти ННІМП ДЗВО "Університет менеджменту освіти" 3 травня 2023 року було проведено першу зустріч, зорієнтовану на…

ВИЗНАЧЕНО ПЕРЕМОЖЦІВ ІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ НАУКОВИХ ПРОЄКТІВ І РОЗРОБОК МОЛОДІ «УНІВЕРСІАДА-2023»

29 квітня 2023 року у Навчально-науковому інституті менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України відбувся ІІ етап Всеукраїнського конкурсу наукових учнівських проєктів і…

УСПІШНО ПРОЙШОВ ЗАХИСТ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТРЕТЬОГО (ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ) РІВНЯ ОНП «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

24 квітня 2023 року в Навчально-науковому інституті менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» відбувся захист науково-педагогічної практики здобувачів вищої освіти третього (доктор…